نويسنده مطالب

چگونه خوش ، چگونه هميشه

 

 

 

باسلام:
پيشگفتار: با اجازه، دنباله پيشگفتار جلسه قبل را مي گيرم. چگونه بايد براي ميل نفساني، و خواست معاشرتي خود با جنس مخالف، عمل كنيم؟ ........ باتوجه به مطالب بيان شده قبل، انسان بايد كسي را به عنوان همراه انتخاب نمايد، كه در رسيدن به هدف بتواند يار انسان باشد، علاوه بر اينكه با روحيات خوب خانوادگي انسان هماهنگي داشته باشد. در راستاي اين معاشرت ذكر شده مسائلي قابل بررسي است.
1- آيا آرايش و زينت كردن زن، اگرچه براي همسر خود در آينده، يا در حال، و آمدن او با اين حال، در بيرون و مجامع عمومي صحيح است؟...... بررسي مي نماييم: وقتي زن، خود را بوسيله آرايش و زينت تاحدي مطلوب مي نمايد، و بوي خوش بكار برده و برون مي آيد، خوب، در مسير و در مكان اشتغال، عده زيادي از مرداني كه او را مي بينند و بوي او را استشمام مي نمايند، به وي ميل مي نمايند؟ آيا اين ميل درست است؟ دانش آموزي كه در اوان بلوغ و جواني به مدرسه مي رود، وقتي با ديدن اين زن احساس خواستن به او دست مي دهد، و اين مطلب در طي راه، تا مدرسه ، بارها، تكرار مي گردد، در حالي كه راهي براي ارتباط حساب شده او با هيچيك از آنها موجود نيست. مي دانيد چنين جواني در طي ده دقيقه راه از منزل تا مدرسه، چطور دچار فشار خواست نفساني مي شود. با ورود به مدرسه، روح او دچار خستگي شده است. خواسته هاي متفاوت، و نتوانستن رسيدن به آنها. علت اصلي اين خستگي است. آيا اين همه خواستنها در طي ده دقيقه براي يك جوان درست است؟ آيا در ميان اين همه خواستن ها، جوا ن امكان اين را دارد كه بطور حساب شده و متناسب با خود و شأن خانواده اش يك مورد مناسب را انتخاب نمايد؟ كمي فكر كنيد.... مسلما نه، چطور با يك برخورد نگاهي مي تواند مورد مناسب با خود و خانواده اش را انتخاب نمايد، آن هم موارد نگاهي اي كه پشت سرهم تكرار مي شود، كه اگر اهل تفكر باشد، از عمل فكر كردن، با اين تكرار مي افتد.... پس چگونه سرمايه اين مرز و بوم، يعني جوان، بجاي اينكه در رشد كمك شود ، فشرده مي گردد.
اين مطلب در ده دقيقه بود. اين خواستن ها در طي يك روز، يك هفته و يك ماه .... چقدر تكرار مي شود، و چطور روح او در فشار نفساني بسر مي برد. و نهايتا در پاره اي از زمان او را به خطا برده و يا بهرحال درا ين فشارهاي سخت، بجاي رشد، دچار عصبانيت و سرازيري هاي انحطاط مي گردد. اين يك بخش كوچك از آثار اين رفتار بانوان محترم در جامعه مي باشد، كه خواهشمند است به آن تفكر كنيد.
جلسه بعد، آثار ديگر اين آراستن بانوان در مجامع عمومي را، بررسي مي نمايم و اينك از شما سؤال مي نمايم:
آيا اين عمل بانوان، در سرنوشت خودشان چگونه تأثير دارد؟


اي دوست عزيز، مطلوب را مي يابيم

در قسمتي از جلسه قبل با بيان و استدلال نوشتم كه: اگر بخواهيم، زيبايي ما هميشگي و روزافزون باشد، بايد به اين مركز زيبايي بخش و زيبا، يعني خداوند زيبا توجه داشته باشيم...... آنهم توجهي هميشگي ..... اين توجه دائم و هميشگي چگونه مي شود؟...... مسلما، براي شناخت راه اين مطلب، ما مي توانيم از كساني كه توجه بيشتري به پروردگار دارند، و در نزديك به او سر مي برند كمك بگيريم. افرادي در نسل بشر، به عنوان انبياء مطرح هستند كه درباره آنها مطرح است: كه در قرب پروردگار هستند و توجه دائمي به خدا دارند. اگر اين افراد، حقانيت اشان براي ما روشن شود، مسلما مي توانيم از دانش آنها، براي توجه دائمي به خداوند زيبا استفاده نماييم، كه نتيجه آن زيبايي روزافزون و هميشگي است.
- دلايل صحت و و حق بودن انبياء چيست؟
افرادي در طول تاريخ بشر، در زمانهاي مختلف، ادعاي اينرا نموده اند كه ما از جانب خداي مهربان، راهنمايان بشر هستيم. مشخصه هاي اين اشخاص، اينكه:
1- داراي شخصيتي، پاك و صاحب علم مي باشند. رفتار انبياء در زمان خودشان، بعنوان شخصي خوب و مورد اعتماد، مطرح بوده است. به طوري كه بعضي از آنها، قبل از ادعاي پيامبري، به شخص بسيار صادق و امين معروف بوده اند، كه صحبت آنها، ذره اي امكان كِذب در آن نمي رفته است.
2- اين افراد ، به امري يكسان، كه (لااله الا الله = كسي نيست كه انسان به او مشعول باشد، جز خدا) دعوت نموده اند. و همان خواست ما را كه توجه دائمي به پروردگار متعال است، هدف قرار داده اند.
3- آنها داراي معجزاتي بوده اند كه غير قابل انكار است و تاريخ بر آنها گواهي مي دهد. بعنوان مثال، پيامبري به نام حضرت موسي (ع)، كه براي نجات قوم بني اسرائيل از دست فرعون آمده است، داراي معجزات گوناگوني است. عصايي دارد كه با انداختن به زمين، اژدهايي مي شود و تمام سِحر ساحران را مي بلعد، به طوري كه خود آن ساحران، كه در خدمت فرعون بوده اند، در مقابل عظمت معجزه او، سر تسليم فرود مي آورند، و به او ايمان مي آورند، با اينكه فرعون آنها را تهديد به قتل مي نمايد. يا زماني كه لشكر فرعون به دنبال بني اسرائيل نموده است، حضرت موسي (ع) عصايش را به رود نيل مي زند و رود نيل ، با آن عظمت، شكافته مي شود و بني اسرائيل در دوازده جاده، مجزا، از رودخانه عبور مي كنند، و چون فرعون و لشكريانش به دنبال آنها، به جاده مي آيند، آب آنها را غرق مي نمايد. اينها اموري است كه در پرونده رسالت حضرت موسي (ع) مي درخشد و بر ادعاي حقانيت او اصرار مي ورزد. پيامبر ديگر حضرت عيسي (ع) است. در زمان او، علم طب، بسيار مورد توجه مردم بود. و حتي آنها با امر مالش كساني را كه تازه مرده بودند، براي مدت كوتاهي زنده مي نمودند. حضرت عيسي (ع)، پيامبر خدا، كاري مافوق عمل انها انجام داد. او مرده اي را زنده كرد كه مدت بسيار، از فوت او مي گذشت و در قبر بود. كور را بينا نمود. با دست خود، پرنده از گل مي ساخت، و در او مي دميد، و آن پرنده گلي به اجازه خدا زنده مي شد. در كودكي ، در گهواره، زماني كه مردم به حضرت مريم (ع)، تهمت زدند، حضرت مريم (ع) به گهواره او اشاره كرد و در طفلي، حضرت عيسي (ع) به سخن درآمد، كه من بنده خدا هستم، خداوند به من كتاب داد، و مرا پيغمبر قرار داد. اينها قدري از معجزات است كه بر حقانيت حضرت عيسي (ع) اصرار مي ورزد.
پيغمبر ديگر، حضرت محمد (ص) است. اوچنان شخصيت صادق و اميني در مردم زمان خود داشت، كه سخنش كاملا مورد تاييد بود. در اول جلسه اي كه خواست عده اي را به دين خدا دعوت كند، به مردم گفت: آيا اگر بگويم در پشت اين كوه، لشكري هست كه مي خواهد به شما حمله كند، آيا قبول مي كنيد؟ همه گفتند: بله. و بعد كه اينطور به او اظهار اعتماد كردند، گفت: كه من از جانب خدا پيامبرم. معجزات او بسيار است. تمام معجزات انبياء گذشته را داراست، علاوه براينكه اضافه بر آنها، معجزات ديگر نيز دارد. بعنوان مثال، مردم آن زمان، به آن حضرت گفتند، اگر شما ماه را دو نيم كنيد ما ايمان مي آوريم، و با تصرف آن حضرت، ماه به دو نيم گشت و باز بهم وصل شد. مهمتر اينكه، در كتابخانه هاي هندوستان ثبت است كه در فلان تاريخ، رؤيت گرديد كه ماه دو نيم گشت و بهم وصل شد، يعني عملي كه حضرت محمد (ص) براي مردم عربستان انجام داده اند، در هند مشاهده شده است. از طرفي بزرگترين معجزه آن حضرت،
كتاب اسماني او، قرآن است كه معجزه هميشگي مي باشد. چرا هميشگي؟ براي اينكه در آن قوانين هستي، بيان شده است. همين خواسته ما، كه مي خواهيم به خوبيهاي روزافزون و هميشگي برسيم در ان مطرح است و براي آن راه نشان داده شده است. درجاتي را كه بسيار خارق العاده، و معجزه آساست براي انسان مطرح مي كند، و راه رسيدن به آن درجات را، در همين دنيا، نشان مي دهد. اين كتاب فقط يك نوشته بين دو جلد كتاب نيست، بلكه موجودي زنده است كه از آن كار برمي آيد. علوم خلقت در آن هويدا است. البته اين علوم را به هركس نشان نمي دهد، بلكه، بهركس باتوجه به درجاتي كه امتجان پس داده و قبول شده، علوم را نشان مي دهد.
غرض از بيانات تا بحال، درس تعليمات ديني نيست. بلكه ما به عنوان كسي كه زيبايي روزافزون و هميشگي ميخواهد، خوبي هاي روزافزون و هميشگي مي طلبد (قدرت ، علم، ثروت، خوشي .....) به درخانه انبياء آمده ايم، و اگر حق بودن آنها براي ما روشن شود، مي توانيم ببينيم آنها براي رسيدن به خواسته هايمان چه راهي نشان داده اند. اين جلسه، مطلب را به همين جا خاتمه مي دهم و دنباله بررسي مبحث صحت و صدق انبياء را، در جلسه بعد دنبال ميگيرم.

 

با تشکر


 

 


 

  جستجو
جستجو پاسخ به سوالات آرشيو اين بار تماس با ما صفحه اصلی

All Rights Reserved Zendegi.Info© 2001-2002