نويسنده مطالب

چگونه خوش ، چگونه هميشه

 

 

 

پيشگفتار:
در انتهاي مقدمه جلسه قبل، عرضه داشتيم؛
- آمدن بانوان به گونه آرايش كرده و با زينت در محيط اجتماعي، در سرنوشت خودشان چگونه تأثير دارد؟
در اين مبحث مي خواهم از خود خانمهاي محترم كمك بگيرم و مطلب را ادامه دهم. اين بحث براي آقايان هم مفيد است، چه بهرحال با خانمها از لحاظ مادر يا همسر يا دختر يا ..... ارتباط دارند.
براي اينكه بدانيم رفتار بالا در سرنوشت بانوان چه تأثيري دارد، ابتدا بايد بشناسيم كه زن، اين گل خوشبوي طبيعت چه خلقت و اصلي دارد؟ اميدوارم بانوان محترم مرا راهنمايي نمايند و بتوانم مطلب را بيان كنم. زن، موجودي لطيف، دلسوز، حساس، ريزسنج، صبور، زيبا و به دنبال زيبايي مي باشد. زندگي او را لطافتها، زينتها، مهربانيها، دقت ها، زيبايي ها و صبرها تشكيل مي دهند. آنچه كه بنده بيان مي كنم، طبيعت عموميت بانوان را مي گويم. اگرچه ممكن است خانمهايي صفت هايي اضافه بر آنچه كه گفتم، و يا كمتر داشته باشند. حال بر اساس صفاتي كه ذكر كردم ببينيم چگونه رفتار و زندگي اي براي زن مناسب است.
زن موجودي:
- لطيف: مسلما" لطافت زن، موجب اين است كه از او بهره برداريهاي سخت و سنگين نگردد، علاوه بر آن، براي اينكه اين لطافت رشد كند، احتياج به حفاظت و پرورش دارد.
- دلسوز: همين صفت است كه از زن مادر مهربان و خواهر دلسوز مي سازد و بر خانه هاي جامعه بشريت، نور محبت مي تاباند.
- حساس : اين صفت در زنان، اگرچه سبب اين است كه در جامعه بشريت دقت، و توجه به ريزه كاريها ايجاد شود، اما در بسياري موارد آنها را آزار مي دهد.
- ريزسنج : بيان اين مطلب، مثل بخش حساس است. چون حساسيت زياد، سبب ريزسنجي است.
- صبور : اين صبر مقتضاي وظيفه اي است كه زن به دوش دارد و آن هم، تحمل رشد فرزند در درون خود و سرانجام به دنيا آوردن فرزند و پرورش او مي باشد.
- زيبا : اين صفت در بعضي زنان كاملا" آشكار است، ولي بالاخره زني نيست كه از زيبايي محروم باشد. و اصلا" انساني نيست، كه بالاخره، از زيبايي بهره نداشته باشد و بحث زيبايي، بحث شيريني است كه بجايش آن را ارائه خواهم داد، و آنگاه خواهيد ديد ، زيباييهاي كه ما بايد به آن برسيم و مي توانيم بدست آوريم، آنقدر عظيم و زيباست، كه اين تفاوتهاي زيبايي، در انسانهاي نازيبا و زيبا، (كه اكنون مي شناسيم)، آنقدر نيست كه بتوان به آن اعتناء كرد. چراكه ، هم نازيبا، هم زيبا، قابليت آن را دارند كه به آن زيباييهاي عظيم برسند.
- به دنبال زيبايي: اوست كه دوست دارد، محبوب باشد، خود را بيارايد، زينت دهد. نه تنها خود، محل زندگي خود را تميز نمايد، آراسته كند، گل و گياه در راه پله و آپارتمان و حياط قرار دهد، و ................. او به دنبال زيبايي است. زن گلي است خوشبو كه اگر در راه درست زندگي كند، به باغي پر از گلهاي عطرآگين و زيبا، كه روز به روز رشد مي كنند و مي بالند، تبديل مي شود.
و حالا برمي گرديم به سؤال اول مبحث؛ وقتي زني خود را آراسته مي نمايد و در محيط اجتماعي پا مي گذارد، اين عمل سبب مي شود، كه ديده شود و خواسته گردد. اين خواستن ها، سبب اين است كه به سمت او بيايند، و مردان، هركدام به طريقه اي، راهي براي بهره بردن از او، براي خويش بگشايند. درست، بمانند درخت گلي، كه آفتهاي متفاوت به او حمله نمايد، هرچند اين درخت مقاوم باشد، بالاخره در مرحله اي از زمان، در مقابل آفتي، مقاومت خود را از دست مي دهد، و تسليم بيماري مي گردد. زن آرايش و زينت كرده در جامعه هم، چنين وضعي دارد. و اين آفتها، در حقيقت بر موجودي لطيف، حمله ور مي شوند، كه سرانجام او را از پا درمي آورند.
حالا، اگر او را از پا هم درنياورند، آيا لطافت زن، سزاوار اينست كه در سختي حملات اين همه آفات قرار گيرد. قصد ندارم از اثراتي كه بطور فطري و آفرينشي اين رفتار بانوان در سير ترقي آنها دارد، بحث نمايم، و تنها اثر محسوس را بيان نمودم. اين مطلب را اينجا به پايان مي برم و از شما درخواست مي نمايم، تا دفعه بعد، به خلقت زن و آنچه كه براي او مطلوب است بينديشيد، ادامه صحبت ما، روابط زن و مرد در زندگي خواهد بود.


حقانيت انبياء الهي

جلسه قبل به اينجا رسيديم، كه اگر ما به انبياء الهي اعتماد پيدا نماييم، از آنها مي توانيم به عنوان افرادي كه در نزديكی پروردگار هستند، استفاده نموده و به مطلوب «توجه دائمي به پروردگار قدرتمند و زيبا برسيم». و مي دانيم كه توجه دائمي به اين مطلوب، همچنان كه در گذشته استدلال و بيان شد، سبب اين است كه ما خوبي هاي زندگي را به طور روزافزون و هميشگي داشته باشيم، چه آنكه، خداوند مركز همه خوبيهاست.
اين بار براي اينكه قدري بيشتر به انبياء و جانشينان آنها اعتماد نمائيم، پاره اي از سخنان آنها را مي آوريم، تا با صحبت آنها، از شخصيت شان شناخت بدست آوريم. معروف است، تا مرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد.
- ابتدا، از پيغمبر عالي مقام، حضرت موسي (عليه السلام) شروع مي نماييم: مطالب را با قدري تصرف مجاز در ترجمه مي نويسيم. چهار فرموده خداوند متعال كه توسط موسي (عليه السلام) در تورات آمده و از طريق حضرت علي (عليه السلام) بيان مي شود.
كلام خداوند مهربان:
- اي فرزند آدم، بدرستي كه من تو را دوست دارم، پس تو نيز مرا دوست بدار.
- اي فرزند آدم، بخاطر نفست، خواسته ات، مخالفت مرا مي كني، آيا نمي شود كه به خاطر من، مخالفت نفس و خواسته ات را بكني.
- اي فرزند آدم، همه، (تقريبا" همه)، تو را بخاطر خودشان مي خواهند و من تو را مي خواهم، براي اينكه به تو نيكي كنم، پس از من فرار نكن.
- اي فرزند آدم، بر تو اطاعت من مي باشد و بر من روزي دادن تو، پس اگر اطاعت مرا نكني، من از روزي دادن تو بازنمي ايستم.
از حضرت عيسي (عليه السلام):
كلام پروردگار مهربان:
- اي عيسي، چقدر منتظر باشم و مردم گناهكار برنگردند. بسوي من نيايند. اگر مي دانستند كه من چقدر همين بنده هاي گناهكار رادوست دارم، حتما" از شوق مي مردند.
حضرت صادق (عليه السلام) نقل مي كنند كه اصحاب حضرت عيسي (عليه السلام) از آن حضرت پرسيدند با كه بنشينيم؟ حضرت عيسي فرمودند با كسي بنشينيد كه وقتي به او نگاه مي كنيد به ياد خدا بيفتيد و با كسي كه كلام او، علم شما را بيفزايد و عمل او، شما را به خوبيهاي ماندگار تشويق نمايد.
از حضرت محمد «صلي الله علي و آله»:
- بگوييد معبودي جز خدا نيست تا رستگار شويد.
- اي اباذر، پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشمار: ثروت را قبل از فقر، سلامتي را قبل از مرض، جواني را قبل از پيري، فرصت را قبل از گرفتاري، زندگي را قبل از مرگ.
- اي مردم، به درستي كه شما نمي توانيد از همه مردم پذيرايي كنيد، پس با آنها با گشاده رويي و خوشرويي برخورد كنيد. (يعني اينكار شما در حكم پذيرايي از آنهاست.)
- مرگ براي اينكه واعظ انسان باشد كافي است.
مي بينيد كه اين كلمات آورده شده، در عين كوتاهي، چقدر پرمطلب و راهنمايي كننده است. و زندگي انبياء پُر از اين كلمات سودمند، و اعمال آموزنده است. همين كلام آخر از حضرت محمد (صلي الله عليه و آله)، (مرگ براي اينكه واعظ انسان باشد كافيست)، كلامي است كه امروز هم، تمام عرصه عالم را به فكر وامي دارد. و تمام دانشمندان و عاقلين نسل بشر، اساسي ترين مبناي فكريشان كه به زندگي آنها جهت مي دهد، بايد اين باشد.
شما را تا بار بعد به خدا مي سپارم، تا، بيشتر درباره انبياء صحبت نمايم.


 

با تشکر


 

 


 

  جستجو
جستجو پاسخ به سوالات آرشيو اين بار تماس با ما صفحه اصلی

All Rights Reserved Zendegi.Info© 2001-2002